گلدان 18oz 540ml دور شیشه پایین شیشه ای با طلا / درب نقره ای

sfvkjb

* ظرف شیشه 18oz است ، همچنین بسیاری از کوزه های شمع ابعاد و ظرفیت دیگر نیز داریم
* این کوزه رنگ کهربا است ، ما می توانیم رنگهای دیگری را نیز به عنوان نیاز مشتری درست کنیم
* هر دو قسمت پایین یا راست آن در دسترس است


زمان ارسال: 30-2020 ژوئیه